Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Dodano: 22-10-2021

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” Gmina Solina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach którego uczniowie z rodzin popegeerowskich z terenu gminy będą mogli otrzymać sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
• zamieszkują na terenie gminy Solina,
• są członkami rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osób, które pracowały w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
na obszarze gminy Solina,
• nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
• wsparcie mogą otrzymać uczniowie od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”.
Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Solina (ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk) następujące dokumenty:
• Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• Dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS lub inny dokument, który potwierdzi ten fakt).
Termin składania dokumentów do: 29.10.2021 r. do godz. 15.30
Na podstawie zebranych oświadczeń Gmina Solina wystąpi o środki na zakup sprzętu w ramach konkursu „Granty PPGR”. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy zakupi sprzęt i przekaże uczniom. Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) pozostają własnością Gminy. Po tym okresie sprzęt zostanie przekazany na własność ucznia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Dokumenty do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Solina, pokój nr 11 lub 19.
Załączniki do pobrania:

Deklaracja udziału w programie
Regulamin konkursu grantowego
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress