Kolejne pozyskane środki unijne

Dodano: 06-07-2017

W dniu 04.7.2017 r. ukazała się lista projektów, wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16 – Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 – Kultura – konkurs ogólny.

Gmina Solina aplikowała o środki o realizację zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków, wraz  z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury.

Udało się nam pozyskać pokaźną kwotę ponad 726 000 zł, dzięki czemu będziemy w stanie adaptować niewykorzystane do tej pory pomieszczenia w budynku, w który mieści się obecnie Gminne Muzeum Kultury Materialnej i Duchowej Bojków w Myczkowie na potrzeby dostosowania ich do funkcji Regionalnego Centrum Kultury.

Biorąc pod uwagę potencjał miejsca – czyli jego lokalizację i zasoby eksponatów – jesteśmy przekonani, że możemy wspólnie stworzyć na terenie naszej gminy bardzo ważną jednostkę kultury w skali całych Bieszczadów.


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress