Drewniana świątynia w Górzance (obecnie kościół rzymsko-katolicki) to szczególne miejsce i wyjątkowy skarb pogranicza bojkowsko - łemkowskiego, a dla historyków miłośników lokalnej sztuki sakralnej nadal wielka zagadka i wyzwanie oraz zaproszenie do dalszej kwerendy naukowej. Według lokalnej tradycji ustnej (bez wyraźnego potwierdzenia w dostępnych dokumentach) to dawna łacińska kaplica dworska z około 1713 roku, z czasem przekazana przez władze austriackie wiernym obrzędu greckokatolickiego i rozbudowana w 1938 roku na cerkiew parafialną pod wezwaniem św. Paraskewy - Wielkiej Męczennicy. Od 1969 roku jest to rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Największą osobliwością świątyni jest jednak płaskorzeźbiony w drewnie (paletowy lub reliefowy) ikonostas z około 1756 roku, zrekonstruowany, konserwowany i zaaranżowany na nowo (po rozbiórce w 1912 roku) w latach 2004 - 2009 przez konserwatora dzieł sztuki Sławomira Jakubowskiego. Ze względu na płaskorzeźbione przedstawienie postaci IKONOSTAS Z GÓRZANKI UCHODZIZA ABSOLUTNĄ RZADKOŚĆ W SKALI CAŁYCH KARPAT!

fot. W. Wasylewicz

Baza noclegowa:

 
 
  
Kamera internetowa Mapa gminy