Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Dodano: 16-05-2022

Lokal handlowy o powierzchni użytkowej 15,84 m2 wraz z WC oraz szatnią znajdujący się w budynku Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej na działce nr 590 w m-ci Polańczyk

Ankieta

Dodano: 04-05-2022

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie gminy Solina realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

LINK DO ANKIETY

Informacja

Dodano: 29-04-2022

Zaproszenie

Dodano: 27-04-2022

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 27-04-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2022 roku nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Solina

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym, nieograniczonym na najem nieruchomości

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym, nieograniczonym na najem nieruchomości

Dodano: 27-04-2022

Wójt Gminy Solina ogłasza drugi przetarg pisemny, nieograniczony na najem nieruchomości: Szalety publiczne w Polańczyku – Cypel na części działki Nr 31/15

Informacja Wykonawcy realizującego zadanie pn. „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków”

Informacja Wykonawcy realizującego zadanie pn. „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków”

Dodano: 26-04-2022

Generalny Wykonawca firma Budimex SA realizująca zadanie pn. „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków” informuje o utrudnieniach w ruchu oraz spodziewanych zatorach drogowych w okresie zbliżającej się majówki oraz w sezonie letnim.

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 895 od Soliny do Myczkowa obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu  z sygnalizacją świetlną na 5 odcinkach, a także trwają prace przy obiekcie mostowym na rz. San.

W związku z powyższym przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z powyższą inwestycją.

Ogłoszenie o przetargach pisemnych, nieograniczonych na najem nieruchomości

Ogłoszenie o przetargach pisemnych, nieograniczonych na najem nieruchomości

Dodano: 19-04-2022

Wójt Gminy Solina ogłasza przetargi pisemne, nieograniczone na najem nieruchomości

Informacja

Dodano: 14-04-2022

Informacja

Dodano: 12-04-2022

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 05-04-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 6 kwietnia 2022 roku nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 23-03-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 marca 2022 roku sesji Rady Gminy Solina

Informacja

Dodano: 18-03-2022

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje świadczenie pieniężne w maksymalnej wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek o świadczenie możliwy do pobrania w linku poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku.

LINK DO FORMULARZA

W celu usprawnienia obsługi do Urzędu Gminy Solina z/s w  Polańczyku należy zgłaszać się z wypełnionym wcześniej wnioskiem.

Szczegółowe informacje w zakresie uzupełnienia wniosku można uzyskać pod numerami telefonów: 13 469 21 18 wew. 135 lub 13 469 21 18 wew. 117

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy.

INFORMACJA

Dodano: 14-03-2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U z 2022 r., poz. 583) Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku informuję, że:

  1. zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dokonywane są bezpośrednio u Dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Solina:

– Szkoła Podstawowa w Berezce: tel. (13) 469 20 53

– Szkolą Podstawowa w Bóbrce: tel.: (13) 469 18 61

– Szkoła Podstawowa w Myczkowcach: tel.: (13) 461 80 19

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myczkowie: tel.: (13) 469 20 05

– Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi: tel.: (13) 469 25 32

– Szkoła Podstawowa w Zawozie: tel.: (13) 469 25 02

– Publiczne Przedszkole w Bukowcu: tel. (13) 470 36 86

Zgłoszenia rozpatrywane będą do osiągnięcia maksymalnej przewidzianej przepisami ilości  uczniów w funkcjonujących ogólnodostępnych oddziałach.

Zgłoszenia, o którym mowa wyżej, należy dokonać po wcześniejszym uzyskaniu numeru PESEL,

  1. od dnia 16.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Organ Gminy potwierdza tożsamość na podstawie następujących dokumentów: dokument podróży, Karty Polaka lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie.

Możliwa jest również weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentu unieważnionego, jeśli umożliwia on ustalenie tożsamości danej osoby.

W celu usprawnienia obsługi petentów informujemy, że wniosek o nadanie numeru PESEL do wcześniejszego uzupełnienia zawartych danych, pobrać można w siedzibie Urzędu Gminy lub pod wskazanym adresem:

LINK DO FORMULARZA

 

W trakcie realizacji wskazanych czynności należy przestrzegać wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 04-03-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 marca 2022 roku sesji Rady Gminy Solina

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress