Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030

Dodano: 15-07-2022

Wójt Gminy Solina przedkłada do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030”.

Konsultacje będą trwały w terminie: od 14 lipca 2022 r. do 7 sierpnia 2022 r. Mieszkańcy Gminy Solina mogą zgłaszać uwagi do całego projektu przedstawionego dokumentu.

Proponowane są następujące formy zgłaszania uwag:

a) w wersji papierowej – osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Solina
z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30).

b) drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Gmina Solina złożyła wnioski do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu pod nazwą: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do 2030 roku”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030 – link do dokumentu – plik typu pdf

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001



Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress