Projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi

W załączeniu niniejszego pisma Wójt Gminy Solina przesyła Państwu, celem konsultacji, projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Solina.

Podstawą prawną przeprowadzenia konsultacji i następnie uchwalenia rocznego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 jest ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Celem ułatwienia Państwu wniesienia ewentualnych uwag/opinii  do projektu Programu współpracy, o którym mowa wyżej, w załączeniu przesyła się formularz zgłaszania opinii w przedmiotowej sprawie.

Projekt Programu współpracy jest dostępny także w internecie, na głównej stronie Gminy Solina www.esolina.pl.

Ewentualne uwagi/opinie można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku przy ul. Wiejskiej 2,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk,  względnie elektronicznie za pomocą wypełnionego formularza przesłanego na adres email : urzad@esolina.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 roku, do godz. 15.30.

– projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
– formularz zgłaszania opinii

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress