Dokumenty do pobrania

 

FORMULARZE DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Lp Formularz do pobrania
1 Uchwała w sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy przedsięwzięć ze środków Sołectwa, do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego.
word
2 Wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięć
word
3 Wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu
word
4 Protokół z Zebrania Wiejskiego w sprawie zaplanowania przedsięwzięć ze środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
word
5 Lista obecności
word

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 01-01-2016 r.

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Lp Formularz do pobrania
1 IPR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
2 DR-1 Deklaracja na podatek rolny
3 IDL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
4 DL-1 Deklaracja na podatek leśny
5 IPN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
6 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
7 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
8 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
9 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
10 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
11 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
12 Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych
13 CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
14 Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
15 Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
16 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

FORMULARZE

WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Lp Formularz do pobrania
1 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
2 Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci wodnej lub kanalizacyjnej
3 Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody z wodociągu gminnego
4 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/ krzewów z terenu nieruchomości
5 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

FORMULARZE

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Lp Formularz do pobrania
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachKalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress