Wybory Samorządowe

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Uchwała Nr L/434/18 Rady Gminy Solina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr L/435/18 Rady Gminy Solina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Zarządzenie nr 28 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Solina
zarządzone na dzień 17 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 38/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24 lutego 2015 r.w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

 


Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress