Informacja dla uczestników konkursów

INFORMACJA

dla uczestników konkursów i spotkań tematycznych organizowanych przez

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku

dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO)

 

Zgodnie z art. 12 oraz 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
 2. W sprawach związanych z danymi uczestników proszę kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych: Firma GFX-Consulting, e-mail:gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursów oraz spotkań tematycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu                                     i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
 4. Podstawę prawną tych celów stanowi:
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursów, a także w celach marketingu bezpośredniego.
 8. Administrator-organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane (opcjonalnie):
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 3. Udział w konkursie lub spotkaniu tematycznym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach  na potrzeby w/w imprez kulturalnych.
 4. Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach jest Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych                              i informacyjnych. Jednocześnie  wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
 6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane uczestników nie nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Dane udostępnione przez uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress