Dokumenty do pobrania

 

FORMULARZE DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Lp Formularz do pobrania
1 Uchwała w sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy przedsięwzięć ze środków Sołectwa, do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego.
word
2 Wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięć
word
3 Wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu
word
4 Protokół z Zebrania Wiejskiego w sprawie zaplanowania przedsięwzięć ze środków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
word
5 Lista obecności
word

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 01-01-2016 r.

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Lp Formularz do pobrania
1 Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Solina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2 IPR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
3 DR-1 Deklaracja na podatek rolny
4 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
5 DL-1 Deklaracja na podatek leśny
6 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
7 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
8 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
9 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
10 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
11 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
12 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
word
13 Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych
14 CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
15 Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
16 Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
17 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
18 Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych
19 Zgłoszenie do ewidencji obiektów hotelarskich do rodzaju „pole biwakowe”

 

FORMULARZE

WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Lp Formularz do pobrania
1 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
2 Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci wodnej lub kanalizacyjnej
3 Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody z wodociągu gminnego (dotyczy wodociągów administrowanych przez gminę – Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa)
4 Wniosek o wydanie zapewnienia/warunków technicznych na dostawę wody z wodociągu gminnego oraz na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej (dotyczy wodociągów i sieci kanalizacyjnej administrowanych przez Gminny Zakłąd Komunalny – pozostałe wodociągi)
5 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a)/ krzewów z terenu nieruchomości
6 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
word

 

FORMULARZE

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Lp Formularz do pobrania
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress