Odnawialne Źródła Energii

Wyniki konkursu dla mieszkańców Gminy Solina

Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą:
 „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich  poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym,  przeprowadziła ocenę formalną i punktową wszystkich złożonych  deklaracji przystąpienia do projektu. W oparciu o ww. ocenę i przyznane punkty zakwalifikowała wszystkie deklaracje do udziału w przedmiotowym projekcie i zamieściła je na podstawowej liście rankingowej.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie i przedłożenie Umowy przystąpienia do projektu w raz niezbędnymi załącznikami do Urzędu Gminy Solina, ul. Wiejska 2, pokój nr 14 w terminie do 24.02.2017r.

Umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli i osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Uwaga!!!

Treść umowy została zmieniona. W związku z tym bardzo prosimy o pobranie aktualnej wersji (z dnia 09.02.2017) Umowy przystąpienia do projektu. Zmiany, które zaszły w umowie zostały opisane w odrębnym dokumencie pn. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu.

Wymagane załączniki do umowy:

  1. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli nie zostały dołączone do deklaracji).
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

 

Pliki do pobrania:
1. Umowa przystąpienia do projektu word
2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis word
3. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu
PDF

 


Opublikowano: 20-01-2017 

Dotacje dla mieszkańców Gminy Solina
– NOWY NABÓR

Od 20.01.2017 do 03.02.2017

Gmina Solina  ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.

Nabór Deklaracji uczestnictwa w przedmiotowym projekcie prowadzony jest przez Gminy: Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica, Czarna  i Cisna  w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 20.01.2017 r. do 03.02.2017 r.

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, w pokoju nr 19,   w godzinach od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie Konkursu.

Przed złożeniem Deklaracji należy zapoznać się z regulaminem Konkursu oraz wzorem Umowy o przystąpieniu do projektu.

Weryfikację Techniczną nieruchomości należy dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
PDF
2. Deklaracja uczestnictwa
PDF
word
3. Umowa przystąpienia do projektu
PDF
 word
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDF
word

 
 

 

Kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i kotły CO opalane biomasą  – o dotacje do tych instalacji będą mogli starać się mieszkańcy Gminy Solina. Gmina, korzystając z możliwości jaką stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, rozpoczyna działania związane z pozyskaniem dotacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne.

Mieszkańcy Gminy Solina mogą ubiegać się o dotację w wysokości około 70% kosztów instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych pozwalających na produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej i automatycznych kotłów CO opalanych biomasą do ogrzewania domów mieszkalnych i produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na spotkania informacyjne. Zostaną tam szczegółowo przedstawione wszelkie kwestie związane z udziałem w projekcie.

 

Przedsięwzięcie jest jednym z działań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców Gminy Solina, które będzie realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale ds. Społecznych pod numerem telefonu 13 469 2118.

Spotkania informacyjne:

  • 01.07.2016r. godz. 18.00 – Polańczyk (świetlica wiejska),

  • 04.07.2016r. godz. 18.00 – Wołkowyja (sala gimnastyczna przy Zespole Szkół),

  • 05.07.2016r. godz. 18.00 – Bóbrka (sala gimnastyczna przy Zespole Szkół),

  • 06.07.2016r. godz. 18.00 – Berezka (sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej).


 Pliki do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
PDF
2. Deklaracja uczestnictwa
PDF
word
3. Kryteria wyboru grupy docelowej
PDF
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDF
word
5. Oświadczenie dotyczące budynku nowobudowanego
PDF
word
6. Dowód wpłaty
PDF

 


 

 

ogloszenie

 

ogloszenie

 

 
SOLIŃSKIE LATO 2019 Z GWIAZDAMI

Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress