PRZETARGI

Dodano: 27-03-2024

 

PRZETARGI 2024


Data zamieszczenia: 27.03.2024
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Kościelnej i Spokojnej w miejscowości Wołkowyja
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.03.2024
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-931b847b-eb4c-11ee-b4e0-4ac387c144e3
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-931b847b-eb4c-11ee-b4e0-4ac387c144e3

Data zamieszczenia: 18.01.2024
Remont drogi gminnej publicznej nr 118436R w miejscowości Wołkowyja
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 18.01.2024
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0d19bf3-8f72-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c0d19bf3-8f72-11ee-b55a-a22b2d7f700e

PRZETARGI 2023


Data zamieszczenia: 20.12.2023
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowiec
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.12.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fc393f7-9e71-11ee-948d-82b0c04ef850
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5fc393f7-9e71-11ee-948d-82b0c04ef850

Data zamieszczenia: 30.11.2023
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.11.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbe642fc-8865-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fbe642fc-8865-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Data zamieszczenia: 25.10.2023
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.10.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8372c042-6d9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8372c042-6d9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data zamieszczenia: 18.10.2023
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023-2024 w Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 18.10.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de0630bd-6cd7-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-de0630bd-6cd7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data zamieszczenia: 28.09.2023
Przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 28.09.2023
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień: 24 października 2023 r.
13.10.2023
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31f9837a-5869-11ee-9aa3-96d3b4440790
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-31f9837a-5869-11ee-9aa3-96d3b4440790

Data zamieszczenia: 21.08.2023
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4f2d784-4006-11ee-9aa3-96d3b4440790
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d4f2d784-4006-11ee-9aa3-96d3b4440790

Data zamieszczenia: 25.07.2023
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.07.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b06bf73-2ab0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8b06bf73-2ab0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data zamieszczenia: 14.06.2023
Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z przepustem na potoku w miejscowości Bukowiec
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 14.06.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf738462-0901-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bf738462-0901-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Data zamieszczenia: 12.05.2023
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Myczkowce
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 12.05.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c613b782-ee62-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c613b782-ee62-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data zamieszczenia: 04.04.2023
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myczkowie
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 04.04.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd7eb855-d21a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cd7eb855-d21a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Data zamieszczenia: 24.03.2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawóz – ETAP IV

Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 24.03.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81933efb-c954-11ed-9355-06954b8c6cb9
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-81933efb-c954-11ed-9355-06954b8c6cb9

Data zamieszczenia: 21.03.2023

Rozbudowa budynku remizy OSP w m-ci Górzanka

Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.03.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc418268-bcd9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fc418268-bcd9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Data zamieszczenia: 28.02.2023

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizacje zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejscowości Polańczyk

Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 28.02.2023
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d80a3417-b43f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d80a3417-b43f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

PRZETARGI 2022


Data zamieszczenia: 14.12.2022
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 14.12.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 17671cab-77b1-4a2d-a6f8-69850d2fc2b8

Data zamieszczenia: 28.10.2022
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022-2023 w Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 28.10.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: d47e1718-a3b4-45c4-b7b6-404d1a6a303e

Data zamieszczenia: 20.10.2022
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Solina poprzez przebudowę stadionu w miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.10.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 01928690-b615-4154-9ecc-b309222adcb0

Data zamieszczenia: 06.10.2022
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022-2023 w Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 06.10.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 5e12b528-1cf6-4335-bfa8-09b0d72be8af

Data zamieszczenia: 22.09.2022
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Solina poprzez przebudowę stadionu w miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 10b7eceb-34e9-4d14-95e7-2c766507798c

Data zamieszczenia: 04.08.2022
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzanka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 04.08.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 0a7929c8-202d-43b5-8c62-933eb968518f

Data zamieszczenia: 03.08.2022
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Uzdrowiska Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 03.08.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: e0d5793d-b52d-4a80-bc6c-a41f43aeeb7b

Data zamieszczenia: 29.07.2022
Ochrona wód jeziora solińskiego i myczkowieckiego przed procesem eutrofizacji poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Wola Matiaszowa
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 29.07.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 678aa054-aaba-45dc-bd8b-53c351a177d6

Data zamieszczenia: 14.07.2022
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Uzdrowiska Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 14.07.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: b13f0b67-0733-4417-a2fa-1985c34ad75a

Data zamieszczenia: 01.07.2022
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 01.07.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 2afa99ad-27f9-407e-aa8e-38588c29817e

Data zamieszczenia: 24.06.2022
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Uzdrowiska Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 24.06.2022
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: c5585085-ac46-44d2-bd3f-e4b4af29fcce

Data zamieszczenia: 07.06.2022
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myczkowcach
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 07.06.2022
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień: 21 czerwca 2022 r.
13.06.2022
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Identyfikator postępowania na miniportalu: 4ef0a1f9-d49e-43e3-9a8a-4a5c8418388d

PRZETARGI 2021


Data zamieszczenia: 31.12.2021
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Solina w celu poprawy czystości wód zbiorników: solińskiego i myczkowieckiego
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: cda09fe0-0dc0-498c-9881-952eef495fe3

Data zamieszczenia: 19.11.2021
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.11.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: bd9f2ba1-561b-4291-8f8f-58366d2ab461

Data zamieszczenia: 19.10.2021
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022 w Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 90efb877-36aa-4ec5-a330-42ca7b8bcc12

Data zamieszczenia: 06.10.2021
Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118406R w miejscowości Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 06.10.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: efdfee4b-7f43-4991-a884-4cd6f9e1b952

Data zamieszczenia: 22.09.2021
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka i Solina – ETAP I
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 22.09.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 92014922-516d-4300-9217-04c6c2595f77

Data zamieszczenia: 10.09.2021
Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 118406R w miejscowości Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 06d180fd-93e7-40ac-9ec8-f2a31cb16a6c

Data zamieszczenia: 07.09.2021
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP III
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 22795f00-e81f-4ab3-bd19-2ec6a9f2a430

Data zamieszczenia: 02.09.2021
Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Solina na dz. nr 115, 152
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 02.09.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 25aad05b-062c-47d8-8a59-ecc6e0f7ac62

Data zamieszczenia: 30.08.2021
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowości Polańczyk – ETAP III
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.08.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: a2f5600d-312c-41cc-a163-de74a7633b28

Data zamieszczenia: 03.08.2021
Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2021-2022
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 03.08.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 932158c5-6255-4d61-a061-a1f95d0b315b

Data zamieszczenia: 19.07.2021
Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2021-2022
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.07.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 4cd89440-ddfe-4016-ba80-1f1c3fa7fb88

Data zamieszczenia: 07.06.2021
Dostawa samochodu asenizacyjnego w ramach zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 07.06.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: eeffab4a-ba8b-4239-b70e-234b28c94d88

Data zamieszczenia: 01.06.2021
Przebudowa drogi gminnej Nr 118406R oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 01.06.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 7dde3a48-f4ef-4195-b373-839784b5b43e

Data zamieszczenia: 21.05.2021
Dostawa wyposażenia do zaplecza gastronomicznego oraz Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej, Przedszkola i sali wielofunkcyjnej do rewitalizowanego budynku w m-ci Myczków
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 21.05.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 599b3904-9777-4555-b8f0-3a333950d095

Data zamieszczenia: 05.05.2021
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego. Zadanie: Rewitalizacja parku zdrojowego w Polańczyku-Zdroju
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: 74f54c18-3fd2-48b6-825a-daa6fc4fe1f6

Data zamieszczenia: 19.03.2021
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 581/1 w m-ci Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu 19.03.2021
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator postępowania na miniportalu: bd6b0487-87c1-44cd-8b5d-15fc0875e248


PRZETARGI 2020

Data zamieszczenia: 30.12.2020
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 30.12.2020
2. SIWZ do pobrania 30.12.2020
3. Zmiana treści SIWZ 15.01.2021
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień:
28 stycznia 2021 r. do godz. 10:00
15.01.2021
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 28.01.2021
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.02.2021

Data zamieszczenia: 28.12.2020
Przebudowa zieleni w Uzdrowisku Polańczyk w ramach projektu „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji Uzdrowiskowej w Polańczyku”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 28.12.2020
2. SIWZ do pobrania 28.12.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 08.01.2021
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.01.2021

Data zamieszczenia: 21.12.2020
„Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej przy szlakach pieszych i rowerowych w miejscowości Górzanka”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 21.12.2020
2. SIWZ do pobrania 21.12.2020
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 30.12.2020
4. Zmiana treści SIWZ 30.12.2020
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień:
12 stycznia 2021 r. do godz. 10:00
30.12.2020
6. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.01.2021
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.02.2021

Data zamieszczenia: 03.12.2020
„Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej przy szlakach pieszych i rowerowych w miejscowości Górzanka”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 03.12.2020
2. SIWZ do pobrania 03.12.2020
3. Informacja o unieważnieniu postępowania 21.12.2020


Data zamieszczenia: 29.10.2020
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 29.10.2020
2. SIWZ do pobrania 29.10.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 06.11.2020
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 10.11.2020

Data zamieszczenia: 26.10.2020
„Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, siecią kanalizacji grawitacyjnej, budową muru oporowego oraz rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Polańczyk”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 26.10.2020
2. SIWZ do pobrania 26.10.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 10.11.2020
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2020

Data zamieszczenia: 26.10.2020
„Remont drogi gminnej publicznej nr 118433R w miejscowości Terka”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 26.10.2020
2. SIWZ do pobrania 26.10.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 10.11.2020
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2020

Data zamieszczenia: 14.10.2020
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 14.10.2020
2. SIWZ do pobrania 14.10.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 23.10.2020
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe nr 5 oraz unieważnieniu postępowań na zadania częściowe nr 1,2,3,4. 27.10.2020

Data zamieszczenia: 09.10.2020
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Solina”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.10.2020
2. SIWZ do pobrania 09.10.2020
3. Identyfikator postępowania 09.10.2020
4. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_895d7f14-9dff-4514-b3be-4739d1e6ce9f 09.10.2020
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.11.2020
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2020

Data zamieszczenia: 01.10.2020
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 w Gminie Solina”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 01.10.2020
2. SIWZ do pobrania 01.10.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 09.10.2020
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe nr 4 oraz unieważnieniu postępowań na zadania częściowe nr 1,2,3,5,6. 12.10.2020

Data zamieszczenia: 06.08.2020
„Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2020-2021”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 06.08.2020
2. SIWZ do pobrania 06.08.2020
3. Zmiana treści SIWZ 12.08.2020
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień:
17 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00
12.08.2020
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 17.08.2020
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2020

Data zamieszczenia: 23.07.2020
„Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2020-2021”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 23.07.2020
2. SIWZ do pobrania 23.07.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 31.07.2020
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 03.08.2020

 

Data zamieszczenia: 13.05.2020
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 13.05.2020
2. SIWZ do pobrania 13.05.2020
3. Identyfikator postępowania 13.05.2020
4. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5bee234c-9137-448a-a3d3-6c82d0be6fcf 13.05.2020
5. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego 25.05.2020
6. Informacja o zmianie SIWZ 04.06.2020
7. załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług 04.06.2020
8. załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz sprzętu 04.06.2020
9. formularz oferty przetargowej po zmianach z dnia 04-06-2020 04.06.2020
10. Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu przeslane do publikacji w DUUE w dniu 04-06-2020 04.06.2020
11. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.06.2020
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2020

Data zamieszczenia: 23.03.2020
„Przebudowa budynku pompowni wody wraz z budową sieci rozdzielczej w Polańczyku”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 23.03.2020
2. SIWZ do pobrania 23.03.2020
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 02.04.2020
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.04.2020
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.04.2020

Data zamieszczenia: 17.03.2020
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 581/1 w m-ci Polańczyk”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 17.03.2020
2. SIWZ do pobrania 17.03.2020
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 27.03.2020
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 03.04.2020
5. Informacja o unieważnieniu postępowania 06.04.2020

Data zamieszczenia: 09.03.2020
„Budowa szlaku uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Polańczyk”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.03.2020
2. SIWZ do pobrania 09.03.2020
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 18.03.2020
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 25.03.2020
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.04.2020

Data zamieszczenia: 21.02.2020
„Budowa oświetlenia ciągu pieszego w miejscowości Bóbrka – ETAP I”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 28.02.2020
2. SIWZ do pobrania 28.02.2020
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 11.03.2020
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 17.03.2020
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.03.2020

Data zamieszczenia: 21.02.2020
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polańczyk”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 21.02.2020
2. SIWZ do pobrania 21.02.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 03.03.2020
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.03.2020

Data zamieszczenia: 07.02.2020
Budowa szlaku uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 07.02.2020
2. SIWZ do pobrania 07.02.2020
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 25.02.2020
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 03.03.2020

PRZETARGI 2019


Data zamieszczenia: 25.11.2019
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 25.11.2019
2. SIWZ do pobrania 25.11.2019
 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 04.11.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.12.2019

Data zamieszczenia: 24.10.2019
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019-2020 w Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 24.10.2019
2. SIWZ do pobrania 24.10.2019
 3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 04.11.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.11.2019
5. Informacja o unieważnieniu postępowania na część Nr 2 21.11.2019

Data zamieszczenia: 02.10.2019
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118428R w miejscowości Myczkowce
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 02.10.2019
2. SIWZ do pobrania 02.10.2019
3, Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 17.10.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2019

Data zamieszczenia: 05.09.2019
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118409R w miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 05.09.2019
2. SIWZ do pobrania 05.09.2019
3, Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 20.09.2019
3, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2019

Data zamieszczenia: 30.08.2019
Rewitalizacja na terenie Gminy Solina – rewitalizacja budynku gminnego po byłej szkole podstawowej, usytuowanego na działce nr 486/5 w m-ci Myczków
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 30.08.2019
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 30.10.2019
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 30.08.2019
3, Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 20.09.2019
3, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.10.2019

Data zamieszczenia: 09.08.2019
Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2019-2020
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.08.2019
2. SIWZ do pobrania 09.08.2019
3, Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 19.08.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2019

Data zamieszczenia: 12.07.2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 12.07.2019
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 12.07.2019
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 12.07.2019
5. Zmiana treści SIWZ 26.07.2019
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień:
7 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00
26.07.2019
7. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 26.07.2019
8. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.08.2019
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2019

Data zamieszczenia: 30.05.2019
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 30.05.2019
2. SIWZ do pobrania 30.05.2019
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 14.06.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.06.2019

Data zamieszczenia: 10.05.2019
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.05.2019
2. SIWZ do pobrania 09.05.2019
3. Informacja o unieważnieniu postępowania 29.05.2019

Data zamieszczenia: 09.05.2019
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz organizacja czterech kąpielisk i jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i zapewnienie bezpieczeństwa w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na wodach Jeziora Solińskiego w granicach administracyjnych Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.05.2019
2. SIWZ do pobrania 09.05.2019
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 17.05.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2019

Data zamieszczenia: 15.02.2019
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Myczków, Górzanka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 15.02.2019
2. SIWZ do pobrania 15.02.2019
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 05.03.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2019

Data zamieszczenia: 06.02.2019
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP II
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 06.02.2019
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 06.02.2019
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 06.02.2019
4. Zapytania wraz z odpowiedziami 18.02.2019
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.02.2019
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2019

Data zamieszczenia: 30.01.2019
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bukowiec
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 30.01.2019
2. SIWZ 30.01.2019
3. Zapytania wraz z odpowiedziami 08.02.2019
4. Zapytania wraz z odpowiedziami 11.02.2019
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 15.02.2019
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.02.2019

Data zamieszczenia: 25.01.2019
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118417R w miejscowości Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 25.01.2019
2. SIWZ 25.01.2019
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.02.2019
4. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 07.03.2019
5. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) 07.03.2019
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.04.2019

PRZETARGI 2018


Data zamieszczenia: 17.10.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 17.10.2018
2. SIWZ 17.10.2018
3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 17.10.2018
4. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia 17.10.2018
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ DOC 17.10.2018
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ XML 17.10.2018
 7. Załącznik nr 5a – Instrukcja wypełniania JEDZ 17.10.2018
 6. Załącznik nr 5b – Instrukcja przygotowania JEDZ przy pomocy serwisu ESPD 17.10.2018
 8. Załącznik nr 5c – Instrukcja przesyłania JEDZ 17.10.2018
 9. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 17.10.2018
 10. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowe 17.10.2018
11. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 23.11.2018
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2018

Data zamieszczenia: 16.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018-2019 W Gminie Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 16.10.2018
2. SIWZ do pobrania 16.10.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 29.10.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.11.2018

Data zamieszczenia: 02.08.2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 02.08.2018
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 02.08.2018
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 02.08.2018
4. Zapytania wraz z odpowiedziami 14.08.2018
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 20.08.2018
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.09.2018

Data zamieszczenia: 14.06.2018
Dostawa  sprzętu TIK dla Gminy Solina  w ramach projektu pn. „OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły”
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 14.06.2018
2. SIWZ do pobrania 14.06.2018
3. Zapytania wraz z odpowiedziami 19.06.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 25.06.2018
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.06.2018

Data zamieszczenia: 30.05.2018
Budowa z przebudową drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowości Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 30.05.2018
2. SIWZ do pobrania 30.05.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 14.06.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.06.2018

Data zamieszczenia: 25.05.2018
Remont dróg gminnych na terenie gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 25.05.2018
2. SIWZ do pobrania 25.05.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.06.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.06.2018

Data zamieszczenia: 24.05.2018
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 24.05.2018
2. SIWZ do pobrania 24.05.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 01.06.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2018

Data zamieszczenia: 24.04.2018
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 24.04.2018
2. SIWZ do pobrania 24.04.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.05.2018
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 23.05.2018

Data zamieszczenia: 24.04.2018
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz organizacja czterech kąpielisk
i zapewnienie bezpieczeństwa w kąpieliskach na wodach Jeziora Solińskiego
w granicach administracyjnych Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 24.04.2018
2. SIWZ do pobrania 24.04.2018
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2018
4. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 11 maja 2018 r. do godz. 10:00
07.05.2018
5. Zapytania wraz z odpowiedziami 08.05.2018
6. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 11.05.2018
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2018

Data zamieszczenia: 06.04.2018
Dostawa  sprzętu TIK dla Gminy Solina  w ramach projektu pn. „OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły’’
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 06.04.2018
2. SIWZ do pobrania 06.04.2018
3. Zapytania wraz z odpowiedziami 12.04.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 16.04.2018
5. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 09.05.2018
6. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) 09.05.2018
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2018
8. Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 28.05.2018
9. Informacja o unieważnieniu postępowania 07.06.2018

Data zamieszczenia: 04.04.2018
Budowa oświetleń na terenie Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 04.04.2018
2. SIWZ do pobrania 04.04.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 19.04.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1,2 i 4 27.04.2018
5. Informacja o unieważnieniu postępowania cześć 3 27.04.2018

 


Data zamieszczenia: 09.03.2018
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 09.03.2018
2. SIWZ do pobrania 09.03.2018
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 19.03.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 27.03.2018
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.04.2018

Data zamieszczenia: 01.03.2018
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 01.03.2018
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 01.03.2018
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 01.03.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 16.03.2018
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.03.2018

Data zamieszczenia: 22.02.2018
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajskie
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 22.02.2018
2. SIWZ do pobrania 22.02.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 09.03.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2018

Data zamieszczenia: 12.02.2018
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 12.02.2018
2. SIWZ do pobrania 12.02.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 01-03-2018
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 08-03-2018

Data zamieszczenia: 06.02.2018
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 06.02.2018
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 06.02.2018
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 06.02.2018
4. Odpowiedzi na zapytanie 13-02-2018
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 21-02-2018
6. Informacja o unieważnieniu postępowania 27-02-2018

Data zamieszczenia: 25.01.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 25.01.2018
2. SIWZ do pobrania 25.01.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 02.02.2018
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.02.2018

Data zamieszczenia: 19.01.2018
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Berezka
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 19.01.2018
2. SIWZ do pobrania 19.01.2018
3. Odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ 01.02.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 06.02.2018
5. Informacja o unieważnieniu postępowania 07.02.2018

Data zamieszczenia: 16.01.2018
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 16.01.2018
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 16.01.2018
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 16.01.2018
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 31.01.2018
5. Informacja o unieważnieniu postępowania 02.02.2018

Data zamieszczenia: 12.01.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 12.01.2018
2. SIWZ do pobrania 12.01.2018
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.01.2018
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 24.01.2018

PRZETARGI 2017


Data zamieszczenia: 28.12.2017
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz – ETAP I
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 28.12.2017
2. SIWZ do pobrania wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,6,7,8 28.12.2017
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB 28.12.2017
4. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 09.01.2017
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 12.01.2017
6. Informacja o unieważnieniu postępowania 15.01.2017

Data zamieszczenia: 28.11.2017
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 28.11.2017
2. SIWZ do pobrania 28.11.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 08.12.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.12.2017

Data zamieszczenia: 14.11.2017
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina w roku 2018
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 14.11.2017
2. SIWZ do pobrania 14.11.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 22.11.2017
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 27.11.2017

Data zamieszczenia: 18.10.2017
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017 – 2018
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 18.10.2017
2. SIWZ do pobrania 18.10.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 26.10.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.10.2017

   Data zamieszczenia: 13.10.2017
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 13.10.2017
2. SIWZ do pobrania 13.10.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 30.10.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2017

   Data zamieszczenia: 26.09.2017
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji Regionalnego Centrum Kultury
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 26.09.2017
2. SIWZ do pobrania 26.09.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 11.10.2017
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 12.10.2017


   Data zamieszczenia: 21.08.2017
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górzance
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 21.08.2017
2. SIWZ do pobrania 21.08.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 30.08.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.09.2017

   Data zamieszczenia: 20.07.2017
  Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 20.07.2017
2. SIWZ do pobrania 20.07.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 07.08.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2017

   Data zamieszczenia: 14.07.2017
  Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 14.07.2017
2. SIWZ do pobrania 14.07.2017
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień:
8 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00
25.07.2017
4. Zmiana treści SIWZ 25.07.2017
zał. Nr 1 do SIWZ: zaktualizowany formularz oferty przetargowej
5. Zapytania wraz z wyjaśnieniami 01.08.2017
6. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 08.08.2017
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  22.08.2017

   Data zamieszczenia: 08.06.2017
  Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami, urządzeniami technicznymi
i towarzyszącymi w miejscowości Solina
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 08.06.2017
2. SIWZ do pobrania 08.06.2017
3. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami 19.06.2017
4. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami 19.06.2017
5. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 26.06.2017
6. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 14.07.2017
7. Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) 14.07.2017
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.08.2017

   Data zamieszczenia: 02.06.2017
  Budowa  kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 02.06.2017
2. SIWZ do pobrania 02.06.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp 20.06.2017
4. Informacja o unieważnieniu postępowania 30.06.2017

   Data zamieszczenia: 23.05.2017
  Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z węzłami dwufunkcyjnymi dla Osiedla Mieszkaniowego „Panorama” w Polańczyku
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 23.05.2017
2. SIWZ do pobrania 23.05.2017
3. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp  08.06.2017
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.06.2017

   Data zamieszczenia: 28.03.2017
   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polańczyk na działkach nr ewid. 138/2, 184, 148, 151/8, 151/7, 151/5, 151/6, 800/1, 800/2, 216, 229/2, 229/1, 230, 231, 232/1, 232/2, 630/3, 633, 634/2, 234
Lp. Nazwa dokumentu Data
zamieszczenia
Plik
do pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu 28.03.2017
2. SIWZ do pobrania 28.03.2017
3. Zapytanie wraz z wyjaśnieniami 07.04.2017
4. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 12-04-2017 r. 12.04.2017
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.04.2017


 

   Data zamieszczenia: 25.01.2017
   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ do pobrania
3. Zał. Nr 1 – formularz oferty przetargowej
4. Zał. Nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Zał. Nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 1
8. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 2
9. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 3
10. Zał. Nr 6 – wzór umowy
11. Zał. Nr 7 – wykaz robót budowlanych
12. Zał. Nr 8 – wykaz osób
13. Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 03-02-2017 r.
14. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
15. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
16. Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
17. Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
18. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 10-02-2017 r.
19. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą data zamieszczenia 03-03-2017 r.
Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) data zamieszczenia 03-03-2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 1 i 2 data zamieszczenia 20-03-2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 3
data zamieszczenia 04-04-2017 r.

 


PRZETARGI 2016


 

Data zamieszczenia: 27.12.2016

Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem
e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Solina w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko

Sprostowanie do informacji z art.86 ust. 5 Pzp z dnia 05-01-2017  data zamieszczenia
06-02-2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 25-01-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 05-01-2017 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


 

Data zamieszczenia: 05.12.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-12-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 14-12-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 21.11.2016

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowcu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 02-12-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 30-11-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 17.11.2016

Budowa budynku Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-03-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 02-12-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 31.10.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 10-03-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 09-12-2016 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2016 r.  

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 09 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 30-11-2016 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2016 r. 


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert data zamieszczenia 22.11.2016

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 05 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2016 r. do godz. 10:00 


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 12 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 11 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 10 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 9 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 07-11-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.09.2016

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bóbrce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 12-10-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 06-10-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.07.2016

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku – Zacisze

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.07.2016

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m3/d

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 13.10.2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 23 września 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ z dnia 12-09-2016 r.


Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami z dnia 12-09-2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.08.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 14 września 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ z dnia 22-08-2016 r.


Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami z dnia 22-08-2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 07.07.2016

Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.08.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 15.04.2016

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Solina

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


 

Data zamieszczenia: 22.03.2016

Remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.05.2016 r.

 


 

Data zamieszczenia: 24.02.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2016 r.

 


 

Data zamieszczenia: 28.01.2016

Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Zapytanie wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 04-02-2016 r.


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 04-02-2016 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.02.2016 r.

 


 

Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


 PDF
Zawiadomienie z dnia 28-01-2016 o unieważnieniu postępowania

 


 

ARCHIWUM

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress