Projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Dodano: 04-11-2022

Wójt Gminy Solina w załączeniu do niniejszego pisma przesyła Państwu, celem konsultacji, projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Solina.

Podstawą prawną przeprowadzenia konsultacji i następnie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem ułatwienia Państwu wniesienia ewentualnych uwag/opinii do projektu Programu współpracy, o którym mowa wyżej, w załączeniu przesyła się formularz zgłaszania opinii w przedmiotowej sprawie.

Ewentualne uwagi/opinie należy składać na Formularzu Zgłaszania Opinii stanowiącym załącznik do Programu. Uwagi/opinie można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, względnie elektronicznie za pomocą wypełnionego i zeskanowanego formularza przesłanego na adres email : urzad@esolina.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2022 roku, do godz. 15.30 (liczy się przy tym data wpływu do tutejszego Urzędu).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Program współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Formularz zgłaszania opinii

 

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress