Gospodarka odpadami

Dodano: 04-01-2018

Uchwały i wzory dokumentów obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.


15-04-2016 r.

Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.


INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Gminę Solina uchwały obejmującej od dnia 1 kwietnia 2016 r. odbiorem odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku informuje, że wszyscy właściciele nieruchomości posiadający podpisaną umowę z MPGK Ustrzyki Dolne mają obowiązek wypowiedzenia umowy i złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do tutejszego Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Solina

Adam Piątkowski

 

GOSPODARKA ODPADAMI GMINY SOLINA – DEKLARACJE – REGULAMIN
Lp DEKLARACJE do pobrania
1 UCHWAŁA NR XXIII/268/20 RADY GMINY SOLINA z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

2 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Solina Nr XLIV/438/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Solina

 

3

Załącznik do uchwały Nr XXIII/269/20 Rady Gminy Solina z dnia 06 maja 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

4 REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOLINAuchwała Nr XVIII/166/15 Rady Gminy Solina z dnia 18 grudnia 2015 r.

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI GMINY SOLINA – UCHWAŁY
Lp Uchwały do pobrania
1

UCHWAŁA Nr XVII/147/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

 

2 UCHWAŁA NR XVII/148/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności.

3 UCHWAŁA NR XVII/149/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.

 

4 UCHWAŁA NR XVII/150/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Solina.

 

5 UCHWAŁA NR XVII/151/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solina, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

6 UCHWAŁA NR XVII/152/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

7 UCHWAŁA NR XVII/153/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

8 UCHWAŁA NR XVII/154/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 

9 UCHWAŁA NR XVIII/166/15 RADY GMINY SOLINA
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina

 

 

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress