Informacja

Dodano: 08-08-2018

o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Gmina Solina – Centrum Usług Wspólnych w Solinie  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przeznaczonego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Solina.

Pomoc materialna, na podstawie art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),  przysługuje:
1)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2)    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3)   słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
4)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie uchwały Nr XXI/377/05 Rady Gminy Solina z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy:
Gmina Solina informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminach:
od 1 do 15 września 2018 roku
– w przypadku uczniów spełniających obowiązek szkolny i nauki, w  Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2).
Informujemy, że aktualny druk wniosku  został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Solina.
Druki wniosków będą ponadto dostępne:
a) w  Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2),
b) u Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie Gminy,
c) na stronach internetowych szkół
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2)  tel.: 13 470 30 29, e-mail: cuw@esolina.pl
UWAGA!

Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników wyłącznie przez osoby uprawnione.

pobierz wniosek

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress