Odnawialne Źródła Energii

Wyniki konkursu dla mieszkańców Gminy Solina

Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą:
 „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich  poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym,  przeprowadziła ocenę formalną i punktową wszystkich złożonych  deklaracji przystąpienia do projektu. W oparciu o ww. ocenę i przyznane punkty zakwalifikowała wszystkie deklaracje do udziału w przedmiotowym projekcie i zamieściła je na podstawowej liście rankingowej.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie i przedłożenie Umowy przystąpienia do projektu w raz niezbędnymi załącznikami do Urzędu Gminy Solina, ul. Wiejska 2, pokój nr 14 w terminie do 24.02.2017r.

Umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli i osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Uwaga!!!

Treść umowy została zmieniona. W związku z tym bardzo prosimy o pobranie aktualnej wersji (z dnia 09.02.2017) Umowy przystąpienia do projektu. Zmiany, które zaszły w umowie zostały opisane w odrębnym dokumencie pn. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu.

Wymagane załączniki do umowy:

  1. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli nie zostały dołączone do deklaracji).
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

 

Pliki do pobrania:
1. Umowa przystąpienia do projektu word
2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis word
3. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu
PDF

 


Opublikowano: 20-01-2017 

Dotacje dla mieszkańców Gminy Solina
– NOWY NABÓR

Od 20.01.2017 do 03.02.2017

Gmina Solina  ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.

Nabór Deklaracji uczestnictwa w przedmiotowym projekcie prowadzony jest przez Gminy: Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica, Czarna  i Cisna  w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 20.01.2017 r. do 03.02.2017 r.

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, w pokoju nr 19,   w godzinach od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie Konkursu.

Przed złożeniem Deklaracji należy zapoznać się z regulaminem Konkursu oraz wzorem Umowy o przystąpieniu do projektu.

Weryfikację Techniczną nieruchomości należy dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
PDF
2. Deklaracja uczestnictwa
PDF
word
3. Umowa przystąpienia do projektu
PDF
 word
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDF
word

 
 

 

Kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i kotły CO opalane biomasą  – o dotacje do tych instalacji będą mogli starać się mieszkańcy Gminy Solina. Gmina, korzystając z możliwości jaką stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, rozpoczyna działania związane z pozyskaniem dotacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne.

Mieszkańcy Gminy Solina mogą ubiegać się o dotację w wysokości około 70% kosztów instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych pozwalających na produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej i automatycznych kotłów CO opalanych biomasą do ogrzewania domów mieszkalnych i produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na spotkania informacyjne. Zostaną tam szczegółowo przedstawione wszelkie kwestie związane z udziałem w projekcie.

 

Przedsięwzięcie jest jednym z działań skierowanych bezpośrednio do mieszkańców Gminy Solina, które będzie realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale ds. Społecznych pod numerem telefonu 13 469 2118.

Spotkania informacyjne:

  • 01.07.2016r. godz. 18.00 – Polańczyk (świetlica wiejska),

  • 04.07.2016r. godz. 18.00 – Wołkowyja (sala gimnastyczna przy Zespole Szkół),

  • 05.07.2016r. godz. 18.00 – Bóbrka (sala gimnastyczna przy Zespole Szkół),

  • 06.07.2016r. godz. 18.00 – Berezka (sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej).


 Pliki do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
PDF
2. Deklaracja uczestnictwa
PDF
word
3. Kryteria wyboru grupy docelowej
PDF
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDF
word
5. Oświadczenie dotyczące budynku nowobudowanego
PDF
word
6. Dowód wpłaty
PDF

 


 

 

ogloszenie

 

ogloszenie

 

 

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress