Ogłoszenie Wójta Gminy Solina w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr LX/413/21 Rady Gminy Solina z dnia 28.07.2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Solina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 5 kwietnia 2022 roku do
11 maja 2022 roku.

Uwagi można składać:

w formie pisemnej poprzez:
formularz uwag (pisemny) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku www.esolina.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku,
który należy przesłać na adres mailowy: urzad@esolina.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2;

formularz uwag on-line – udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku www.esolina.pl
ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
22 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);

6 maja 2022 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urząd@esolina.pl w terminie do 29.04.2022 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Solina, z lokalnymi partnerami społecznymi
i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Solina, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031 – plik typu pdf

Diagnoza sytuacji przestrzennej gospodarczej i społecznej Gminy – plik typu pdf

Raport z badań ankietowych – plik typu pdf

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy – plik typu doc

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress