Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 26-09-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 września 2022 roku nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 26-08-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 sierpnia 2022 roku sesji Rady Gminy Solina

Lista uwag nieuwzględnionych

Dodano: 25-08-2022

zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Link do dokumentu – plik typu pdf

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Solina znak WI.6722.3.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dodano: 24-08-2022

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk

Link do dokumentu – plik typu pdf

 

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 10-08-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 sierpnia 2022 roku nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Solina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030

Dodano: 15-07-2022

Wójt Gminy Solina przedkłada do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030”.

Konsultacje będą trwały w terminie: od 14 lipca 2022 r. do 7 sierpnia 2022 r. Mieszkańcy Gminy Solina mogą zgłaszać uwagi do całego projektu przedstawionego dokumentu.

Proponowane są następujące formy zgłaszania uwag:

a) w wersji papierowej – osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Solina
z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30).

b) drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Gmina Solina złożyła wnioski do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu pod nazwą: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do 2030 roku”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solina do roku 2030 – link do dokumentu – plik typu pdf

Pomagamy sąsiedniej Gminie

Dodano: 13-07-2022

Oświadczenie

Dodano: 05-07-2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 01.07.2022 r.

Dodano: 01-07-2022

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk

Informacja

Dodano: 23-06-2022

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 10-06-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2022 roku sesji Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Sesja Rady Gminy Solina

Dodano: 03-06-2022

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2022 roku sesji Rady Gminy Solina

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dodano: 30-05-2022

o spotkaniu w sprawie omówienia zakresu prac planistycznych i finansowych, związanych z realizacją zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk.

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress