Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 22.08.2022r. Gmina Solina podpisała umowę na realizację operacji pod nazwą „Przebudowa amfiteatru w Polańczyku wraz z zakupem urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zasadniczym celem projektu jest rozwoju sektora turystycznego poprzez zapewnienie optymalnych warunków działalności Gminie Solina w ramach organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w zakresie upowszechniania kultury, poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję działań kulturalnych na terenie gminy i całego obszaru LGD.

Gmina Solina wraz ze swoją jednostką podległą GOKSiT w Polańczyku jest organizatorem wielu imprez plenerowych, w których bardzo chętnie uczestniczą zarówno mieszkańcy gminy jak i przebywający w Bieszczadach turyści. Amfiteatr wybudowany w Polańczyku w 2014 roku jest jednym z piękniejszych miejsc nad Jeziorem Solińskim. Widownia mieści około 500 osób. Scena została wyposażona w profesjonalne zaplecze techniczne, podstawowy sprzęt oświetleniowy i profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Obiekt dysponuje zewnętrznymi toaletami, infrastrukturą techniczną (wodociągi, kanalizacja sanitarna). Do obiektu zapewniony jest dojazd drogą wewnętrzną z placem manewrowym. Wokół amfiteatru są zlokalizowane ścieżki dla pieszych i miejsce do odpoczynku nad brzegiem Jeziora Solińskiego. Cały teren jest oświetlony. Zaprojektowany budynek posiada wejścia do pomieszczeń dla artystów i obsługi od jego wnętrza, czyli od strony sceny i widowni. Było to zawsze problemem dla obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych i imprez, gdyż cała widownia ma możliwość obserwacji miejsca wejść do pomieszczeń artystów i obsługi a występujący na scenie skarżą się na rozpraszanie uwagi widowni jak i ich samych. Realizacja projektu poprzez utworzenie zewnętrznych wejść do pomieszczeń socjalno-technicznych rozwiążą ten problem a zastosowany dodatkowy słup oświetleniowy z lampą solarną przy wejściu, północno-wschodnim, oświetli dobudowane nowe schody. Ogólny stan techniczny budynku amfiteatru jest dobry, ale sama scena, pomimo istniejącego zadaszenia narażona jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg), i jest w złym stanie technicznym. Aktualnie podłoga sceny jest wykonana z desek, a pod nią znajdują się pomieszczenia zaplecza gospodarczego budynku, które uległy zawilgoceniu w wyniku przeciekania wody, która dostaje się do zaplecza z uwagi na utratę izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w strukturze podłogi sceny. W ramach zadania planuje się odtworzyć przedmiotową izolację oraz wykonać okładzinę podłogi z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Zaplanowana przebudowa podniesie komfort pracy artystów i obsługi a także standard użytkowy sceny, która jest najważniejszą częścią amfiteatru.

Ponadto ze względu na brak odpowiedniego  sprzętu do sterowania oświetleniem scenicznym, amfiteatr jest wykorzystywany w ograniczonym zakresie. Oświetlenie, które posiadamy było sukcesywnie dokupywane lecz ciągle narastały problemy z jego sterowaniem i zarządzaniem a połączenie wszystkich urządzeń w jedną całość nie było możliwe. Planowany do zakupu profesjonalny system sterowania oświetleniem, pozwoli połączyć wszystkie posiadane urządzenia i w pełni wykorzystać ich potencjał przy organizacji koncertów, spotkań i występów plenerowych. Dzięki zakupowi nowoczesnego systemu sterowania posiadanym oświetleniem, zostanie poszerzona oferta kulturalna Gminy Solina, poprzez organizację różnego rodzaju praktycznych szkoleń i kursów związanych ze sceną, zajęć teatralno-muzycznych dla dzieci i młodzieży, prób i występów zespołów ludowych czy profesjonalnych artystów większego formatu. Zakup profesjonalnego systemu sterowania oświetleniem oraz przebudowa wejść i  podłogi scenicznej jest absolutnie niezbędna do optymalnego i bezpiecznego funkcjonowania amfiteatru w Polańczyku oraz podniesienia atrakcyjności i różnorodności oferty kulturalnej o szerokim zasięgu działania.

Głównym zamierzeniem Gminy Solina jest propagowanie oraz dbanie o kulturę i jej rozwój. Wszelkie zadania przez nas podejmowane mają na celu kultywowanie tradycji ludowych, integrowanie poszczególnych środowisk oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej. Gmina Solina jest organizatorem wielu imprez, w tym o charakterze regionalnym. Do najbardziej popularnych należą: Solińska Noc Kabaretowa, Gwiazdy pod Gwiazdami, Wydarzenia Kulinarne, warsztaty oraz pokazy, koncerty: Melodie Pogranicza, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin, FOLK4FUN, Bieszczadzkie Granie itp. Wobec powyższego przebudowa i doposażenie amfiteatru w Polańczyku znakomicie wpisuje się w cel ogólny „Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego” oraz cel szczegółowy „Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.

Wartość inwestycji                    – 237 633,24 zł

Dofinansowanie PROW           – 114 063,00 zł

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress