Program współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Wójt Gminy Solina zamieszcza celem konsultacji, projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Solina.

Podstawą prawną przeprowadzenia konsultacji i następnie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem ułatwienia Państwu wniesienia ewentualnych uwag/opinii do projektu Programu współpracy, o którym mowa wyżej, w załączeniu przesyła się formularz zgłaszania opinii w przedmiotowej sprawie.

Ewentualne uwagi/opinie należy składać na Formularzu Zgłaszania Opinii stanowiącym załącznik do Programu. Uwagi/opinie można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, względnie elektronicznie za pomocą wypełnionego i zeskanowanego formularza przesłanego na adres email : urzad@esolina.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 roku, do godz. 15.30 (liczy się przy tym data wpływu do tutejszego Urzędu).

W przypadku braku uwag/wniosków formularz nie musi być odesłany zwrotnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Program współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Formularz zgłaszania opinii

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress