„Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk”

Gmina Solina w dniu 14.08.2019r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Wartość projektu ogółem wynosi 31 746 615,48 zł a dofinansowanie z UE 13 598 699,19 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków w Aglomeracji Polańczyk. Do celów ogólnych projektu należą: wzrost jakości życia mieszkańców gminy, poprawa atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych, zmniejszone zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 21,6 km kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk. Przedsięwzięcie ma na celu budowę gminnego systemu oczyszczania ścieków dla Aglomeracji Polańczyk wraz z oczyszczalnią ścieków w Berezce, która w wyniku realizacji projektu przejmie ścieki sanitarne z miejscowości Berezka i Polańczyk (gdzie planuje się likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków po realizacji przedmiotowego projektu), a docelowo Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa. Prace związane
z realizacją zakresu rzeczowego projektu będą prowadzone w granicach Aglomeracji Polańczyk
i Aglomeracji Solina, jednakże efekty realizacji projektu będą skierowane wyłącznie do Aglomeracji Polańczyk. W ramach zadania przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowań
w systemie rozdzielczym grawitacyjno-tłocznym do projektowanej oczyszczalni ścieków sanitarnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 509, 510 Obr. Berezka o przepustowości 1800m3/d. Trasa kanalizacji usytuowana będzie w podwórzach, placach, drogach, a także w rejonie rowów, jarów
i potoku.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Berezce o długości 14 686m.
2. Budowę sieci tłocznej w Berezce od przepompowni ścieków S1 na projektowaną oczyszczalnię ścieków (do studni rozprężnej) w Berezce o długości 1110m.
3. Budowę oczyszczalni ścieków w Berezce o przepustowości 1800m3/d.
4. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Polańczyka do Berezki (odcinek przechodzący przez Aglomerację Solina) o długości 5 890m.

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress