Wybory Samorządowe

 

 

Lp. Nazwa dokumentu plik do pobrania
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
4. Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym
7. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
8. Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
9. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
10. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego
11. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego
12. Załącznik nr 5 – Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców
13. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
14. Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
15. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego
16. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego
17. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
19. Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Solina oraz Wójta Gminy Solina
20. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Załącznik do postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r.
 21. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
22. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
23. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
24. Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
25. Komunikat w sprawie składu, siedziby oraz dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku
26. Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 20 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.
28.
29.
30. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
31. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Solina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
32. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 24 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
33. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
34. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
35. Uchwała nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Solinie z/s w Polańczyku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 04 listopada 2018 r.
36. Informacja w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 02.11.2018 r. oraz 03.11.2018 r.
37. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Solina sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Solinie z/s w Polańczyku
38. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Uchwała Nr L/434/18 Rady Gminy Solina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr L/435/18 Rady Gminy Solina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Zarządzenie nr 28 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych

Nazwa dokumentu plik do pobrania
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Solina
zarządzone na dzień 17 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 38/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 24 lutego 2015 r.w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Solina zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

 

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress