PREZENTACJA PROJEKTU

I. Podstawowe informacje o projekcie
Partnerski projekt planowany do złożenia w naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.
1. Tytuł projektu: „Karpackie Morza – Solina i Domaša – krajobraz fontann”
2. Partner wiodący projektu (PW): Gmina Solina
3. Partnerzy projektu (PP): Obec Kvakovce(SK)
4. Cel główny projektu: Wykreowanie transgranicznej oferty turystycznej związanej z karpackimi jeziorami Solińskim i Wielka Domasa – zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa naturalnego w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym.
5. Obszar realizacji projektu: Gmina Solina, Wieś Kvakovce.
6. Interesariusze projektu: społeczność lokalna, młodzież z obszaru wsparcia, mieszkańcy, zaproszeni goście, turyści, organizacje ekologiczne, organizacje turystyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze itp.
7. Szacunkowy budżet całego projektu: 873 779,76 euro
8. Planowany termin realizacji projektu: 04.2024 – 12.2024
9. Termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii: 27.09.2023 r.
II. Zadania Partnera Wiodącego – Gmina Solina
1. Zakup i instalacja pływającej fontanny na Jeziorze Solińskim. Bedzie to centralna fontanna z gejzerem o wysokości do 40 m, a wokół niej 9 mniejszych fontann z gejzerami o wysokości do 16 metrów. Fontanny zostaną zsynchronizowane z zaprogramowane, tak aby o określonej godzinie tworzyć efekty na wodzie, np. podświetlane w nocy i połączone z muzyką.
2. Zakup i instalacja stand’u z kamerą – „Okno na Damasę” oraz 2 infokiosków z informacjami o atrakcjach turstycznych nad Domasą i w Gminie Solina.
3. Transgraniczny Festiwal „Dni słowackie nad Soliną”. W programie trzydniowe regaty wodne, wyścigi na rowerach wodnych, uroczyste uruchomienie produktów projektu (fontanny, „okno na Domasę, infokioski), koncerty 2 zespołów ze Słowacji, prezentacja video regionu Domasa.
4. Konferencja podsumowująca projekt..
Szacowany budżet: 436 889,88 euro. Kontakt w sprawie partycypacji: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, e-mail: urzad@esolina.pl, tel. (+48) 134692118.
• Osoba do kontaktu: Adam Orłowski
III. Zadania Partnera Projektu – Obec Kvakovce
1. Zakup i instalacja pływającej fontanny na Jeziorze Domasa. Bedzie to centralna fontanna z gejzerem o wysokości do 40 m, a wokół niej 9 mniejszych fontann z gejzerami o wysokości do 16 metrów. Fontanny zostaną zsynchronizowane z zaprogramowane, tak aby o określonej godzinie tworzyć efekty na wodzie, np. podświetlane w nocy i połączone z muzyką.
2. Zakup i instalacja stand’u z kamerą – „Okno na Solinę” oraz 5 infokiosków z informacjami o atrakcjach turystycznych nad Domasą i w Gminie Solina.
3. Wydanie Gazety „Karpackie Morza – Domasa i Solina” – informacja o wszystkich lokalnych atrakcjach turystycznych w dwóch wersjach językowych.
4. Utworzenie wspólnej strony internetowej www.solinadomasa.sk w dwóch wersjach językowych.
5. Transgraniczny Festiwal „Dni polskie nad Domasą”. W programie trzydniowe regaty wodne, wyścigi na rowerach wodnych, uroczyste uruchomienie produktów projektu (fontanny, „okno na Domasę, infokioski), koncerty 2 zespołów ze Polski, prezentacja video Gminy Solina.
Szacowany budżet: ok. 436 889,88 euro. Kontakt w sprawie partycypacji:
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, e-mail: urzad@esolina.pl, tel. (+48) 134692118.
• Osoba do kontaktu: Adam Orłowski
VI. Wspólne działania Partnerów:
1. Wydanie Gazety „Karpackie Morza – Domasa i Solina” – informacja o wszystkich lokalnych atrakcjach turystycznych w dwóch wersjach językowych.
2. Utworzenie wspólnej strony internetowej www.solinadomasa.sk w dwóch wersjach językowych.

Załączniki do pobrania
Zarządzenie nr 0050/II/143/23 Wójta Gminy Solina z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu o charakterze transgranicznym „Karpackie Morza – Solina i Domasa – krajobraz fontann”.

Prezentacja projektu

Formularz zgłaszania uwag do prezentacji projektu

 

Podsumowanie procesu partycypacji

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress