PRZETARGI

Dodano: 21-03-2017

PRZETARGI 2017


   Data zamieszczenia: 25.01.2017
   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ do pobrania
3. Zał. Nr 1 – formularz oferty przetargowej
4. Zał. Nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Zał. Nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 1
8. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 2
9. Zał. Nr 5 – dokumentacja projektowa, STWiORB cześć 3
10. Zał. Nr 6 – wzór umowy
11. Zał. Nr 7 – wykaz robót budowlanych
12. Zał. Nr 8 – wykaz osób
13. Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 03-02-2017 r.
14. Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
15. Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
16. Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
17. Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 03-02-2017 r.
18. Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 10-02-2017 r.
19. Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą data zamieszczenia 03-03-2017 r.
Oświadczenie Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą (wzór) data zamieszczenia 03-03-2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 1 i 2 data zamieszczenia 20-03-2017 r.

 


PRZETARGI 2016


 

Data zamieszczenia: 27.12.2016

Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem
e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Solina w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko

Sprostowanie do informacji z art.86 ust. 5 Pzp z dnia 05-01-2017  data zamieszczenia
06-02-2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 25-01-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 05-01-2017 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


 

Data zamieszczenia: 05.12.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-12-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 14-12-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 21.11.2016

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowcu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 02-12-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 30-11-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 17.11.2016

Budowa budynku Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 21-03-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 02-12-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 31.10.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 10-03-2017 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 09-12-2016 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2016 r.  

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 09 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 30-11-2016 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2016 r. 


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert data zamieszczenia 22.11.2016

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 05 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2016 r. do godz. 10:00 


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 12 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 11 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 10 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 9 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 14-11-2016 r.


Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 07-11-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.09.2016

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bóbrce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 12-10-2016 r.


Informacja z art.86 ust. 5 Pzp data zamieszczenia 06-10-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.07.2016

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku – Zacisze

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 27.07.2016

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qśr.d=920 m3/d

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty data zamieszczenia 13.10.2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 23 września 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ z dnia 12-09-2016 r.


Zapytanie Nr 8 wraz z wyjaśnieniami z dnia 12-09-2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.08.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 14 września 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ z dnia 22-08-2016 r.


Zapytanie Nr 7 wraz z wyjaśnieniami z dnia 22-08-2016 r. 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2016 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 24 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 1 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 2 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 3 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 4 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 5 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Zapytanie Nr 6 wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 11-08-2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 07.07.2016

Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.08.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


Data zamieszczenia: 15.04.2016

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Solina

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania

 


 

Data zamieszczenia: 22.03.2016

Remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.05.2016 r.

 


 

Data zamieszczenia: 24.02.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2016 r.

 


 

Data zamieszczenia: 28.01.2016

Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


Zapytanie wraz z wyjaśnieniami data zamieszczenia 04-02-2016 r.


Zmiana treści SIWZ data zamieszczenia 04-02-2016 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.02.2016 r.

 


 

Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia) w m-ci Wołkowyja

Ogłoszenie o przetargu


SIWZ do pobrania


 PDF
Zawiadomienie z dnia 28-01-2016 o unieważnieniu postępowania

 


 

ARCHIWUM

 

Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress